SEP 24 2012

หนี้สาธารณะคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Uncategorized

หนี้สาธารณะคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

          การประชุมพิจารณางบประมาณแผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรในวาระนี้   เป็นไปตามปกติ  ถึงอย่างไรร่างงบประมาณแผ่นดินก็จะต้องคลอดออกมาจนได้ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่โต
เรื่องที่น่าสนใจมากกว่า ไปอยู่ที่เรื่องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้กู้เงินมาเพิ่อใช้ฟื้นฟูประเทศจากมหาอุทกภัย
เนื่องจาก 1. จำนวนเงินมันมากมายมหาศาล
                              2.จะมีการโยก “หนี้สิน” ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันระบบการเงิน  ที่รัฐบาลนี้บอกว่า  รับภาระแทนธนาคารแห่งประเทศไทยมานานแล้ว  กลับไปให้กองทุนฟื้นฟูฯ
รัฐมนตรีคลังทักท้วงว่าควรจัดทำแผนลงทุนให้ชัดเจนก่อนจะโอนหนี้ออกไป    เรื่องของเรื่องจึงกลายเป็นที่สนใจของสังคมขึ้นมา
เรื่อง “หนี้สาธารณะ” นั้นมันสลับซับซ้อน    ชาวบ้านทั่วไปยากจะเข้าใจและตามทันกลเกมของ “ทุน”
แต่อย่างน้อยที่สุด    กรณีหนี้สินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินก็คงจะทำให้    ประชาชนทั่วไปสำนึกรู้ตัวว่า   ความเสียหายตั้งแต่คราววิกฤติโรคต้มยำกุ้ง พ.ศ 2540  ยังคงอยู่  ยังล้างหนี้สินไม่หมด  อย่างน้อยที่สุดก็หนี้สินของกองทุนฟื้นฟูฯนี้    หนี้ก้อนนี้  ไม่ว่าจะโอนไปให้เป็นหนี้ของหน่วยงานไหน  มันก็ยังเป็นหนี้ของคนไทยทั้งหมดนั่นเอง
นี่แหละพิษของ “หนี้สาธารณะ”
เศรษฐกิจยุโรปอาจจะถึงขั้นล่มจม     เพราะพิษภัยของหนี้สาธารณะนี่เอง
การเปิดประเด็นหนี้สินของกองทุนฟื้นฟูฯ ขึ้นมา  จึงมีข้อดีอยู่เหมือนกัน   คือตบหน้าคนไทยว่า   ยังมีหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบค้างคาอยู่อีกมากมหาศาล
ระบบสินเชื่อสาธารณะนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของระบบทุนนิยม   ระบบสินเชื่อสาธารณะ (Public  Credit) ซึ่งก็คือระบบหน้สินของประเทศ (National Debt) มีส่วนอย่างมากในการสะสมทุนของทุนนิยม    มีส่วนอย่างมากในการสร้างความร่ำรวยให้กับนายทุน  ในขณะที่โยนภาระให้มวลชนส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระหนี้สินโดยอ้างว่ามันเป็นหนี้สินของประเทศหรือของสาธารณะ
หนี้สาธารณะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังทำให้เงินตราที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต(Unproductive Money) มีพลังเพิ่ม  ทำให้มันเปลี่ยนเป็นทุนโดยไม่จำเป็นจะต้องรับภาระที่จะไปลงทุนในอุตสาหกรรมอีก
สินเชื่อสาธารณะทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่โยนให้มวลชนแบกรับนั้น  แท้จริงแล้วได้สร้างความมั่งคั่งให้กับนายทุน  มากกว่าที่จะสร้างให้มวลชน
เรามิได้ต่อต้านการก่อหนี้สาธารณะโดยรัฐบาล    เพราะการพัฒนาประเทศ, การฟื้นฟูประเทศจากความเสียหาย  ก็มีความจำเป็น  แต่เราเรียกร้องว่า   โครงการการกู้หนี้ต้องชัดแจ้ง โปร่งใส และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมส่วนรวม  ส่วนฝ่ายประชาชนก็ต้องตื่นรู้ด้วยว่า   มายาและพิษภัยของหนี้สาธารณะนั้นมีอยู่อย่างไรบ้าง  และติตดาม ตรวจสอบฝ่าย “รัฐ” อย่างจริงจัง  อย่าเชื่อคำโฆษณาหาคะแนนนิยมกันง่าย ๆ

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

advertising
advertising